Wymień lub sprzedaj sprzęt fotograficzny
|
Złóż zapytanie o wniosek ratalny w Interfoto.eu

Aktualizacja oprogramowania dla Nikon Z9: wersja 4.0

Aktualizacja oprogramowania dla Nikon Z9 w wersji 4.0 obejmuję potężną listę zmian. Z ciekawostek „Auto Capture” – pozwala automatycznie wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy po wykryciu ruchu lub wykryciu i rozpoznaniu obiektu należącego do jednej z grup, jakie aparat rozpoznaje (ludzie, zwierzęta, pojazdy itd.).

Aktualizacja oprogramowania dla Nikon Z9: lista zmian

■ Fotografowanie

 • Dodano [Automatyczne przechwytywanie] do menu fotografowania. Użytkownicy mogą wybrać kryteria rejestrowania obrazu spośród [Ruch] (kierunek ruchu fotografowanego obiektu), [Odległość] (odległość fotografowanego obiektu od aparatu) oraz [Wykrywanie obiektu] (czy wykryty został obiekt danego typu, czy nie), a aparat będzie robić zdjęcia automatycznie po wykryciu obiektów spełniających wybrane kryteria. Zwróć uwagę, że [Odległość] jest dostępna w połączeniu z obiektywami NIKKOR Z i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w połączeniu z innymi obiektywami.
 • Czas, przez jaki aparat będzie kontynuować buforowanie klatek przed anulowaniem fotografowania podczas fazy zapisu serii przed zwolnieniem migawki dla rejestrowania zdjęć z wysoką liczbą klatek na sekundę, został wydłużony z 30 do 300 sekund.
 • Dodano [Duża] do opcji wielkości dostępnych dla [Rola karty w gnieździe 2] > [JPEG gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2] w menu fotografowania.
 • Dodano nowe kroki braketingu do użytku podczas automatycznego braketingu, gdy [Braketing mocy błysku i AE], [Braketing AE] lub [Braketing mocy błysku] jest wybrane dla [Sposób real. aut. braketingu]. Ta zmiana ma również zastosowanie do [Fotogr. z interwalometrem] > [Opcje] > [Braketing AE] > [Wielkość kroku EV].

■ Nagrywanie filmów

 • Dodano [Automatyczne przechwytywanie] do menu nagrywania filmów. Użytkownicy mogą wybrać kryteria rejestrowania obrazu spośród [Ruch] (kierunek ruchu fotografowanego obiektu), [Odległość] (odległość fotografowanego obiektu od aparatu) oraz [Wykrywanie obiektu] (czy wykryty został obiekt danego typu, czy nie), a aparat będzie nagrywać film automatycznie po wykryciu obiektów spełniających wybrane kryteria. Zwróć uwagę, że [Odległość] jest dostępna w połączeniu z obiektywami NIKKOR Z i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w połączeniu z innymi obiektywami.
 • Dodano opcje niskiej czułości ISO do [Ustawienia czułości ISO] > [Czułość ISO (tryb M)] do użytku podczas nagrywania filmów zgodnych z N-Log.
 • Zmieniono zakres prędkości dostępnych dla zoomu z wysoką rozdzielczością.
 • Dodano nagrywanie filmów w zwolnionym tempie.

■ Odtwarzanie

 • Wprowadzono zmiany do elementów [Wybierz, aby przesłać na komputer] oraz [Wybierz do przesłania (FTP)] w menu „i” odtwarzania oraz dodano [Wyb., aby prioryt. przesył. na komp.] i [Wybierz, aby priorytetowo przesyłać (FTP)].

■ Elementy sterujące

 • Dodano obsługę funkcji zoomu sterowanego elektrycznie w obiektywach z zoomem sterowanym elektrycznie.
 • Dodano element [Tryb opóźnienia ekspozycji] do [MENU USTAW. OSOBISTYCH] pod pozycją d6.
 • Dodano więcej osobistych elementów sterujących i funkcji możliwych do przypisania z użyciem następujących elementów w [MENU USTAW. OSOBISTYCH]. Dodano również nowe opcje resetowania.- f2[Osobiste sterow. (fotografow.)]
  – f3[Osobiste sterow. (odtwarzanie)]
  – g2[Osobiste sterowanie]
  Do funkcji, które można teraz przypisać z użyciem ustawień osobistych f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)] i g2 [Osobiste sterowanie], należy opcja [Przełącz oczy], której można używać do przełączania ostrości między lewym a prawym okiem fotografowanej osoby.
  Nowej funkcji [Poz. zoomu podczas przewij. zdjęć] > [Preferuj pole AF] dla ustawienia osobistego f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] można użyć w trakcie korzystania z powiększenia w trybie odtwarzania, aby wyśrodkować ekran na aktywne pole AF dla każdego ze zdjęć podczas przewijania zdjęć pokrętłem sterującym.
 • Zaktualizowano [Dane obiektywu bez CPU] w [MENU USTAWIEŃ].
 • Zwiększono limit znaków dla wpisów w polu „Category” w zapisanych danych IPTC.
 • Zmieniono strukturę elementu [Dźwięki aparatu] w [MENU USTAWIEŃ] poprzez dodanie nowych opcji obejmujących nowe dźwięki i możliwości regulacji głośności elektronicznej migawki.

■ Wyświetlanie

 • Dodano informacje o odległości zdjęciowej do wskaźnika odległości zdjęciowej wyświetlanego podczas ręcznego ustawiania ostrości.
 • Opcja wybrana dla [Rozmiar wyświetlacza wizjera] (wcześniej [Rozmiar ekranu wizjera (zdjęcie Lv)]) w [MENU USTAWIEŃ] ma teraz również zastosowanie w trybach nagrywania filmów oraz odtwarzania.

■ Sieć (również NX Field)

 • Wprowadzono zmiany i dodano nowe opcje do elementu [Połącz z serwerem FTP] w [MENU SIECI].
 • Zmieniono procedurę stosowaną podczas konfigurowania aparatu w celu zsynchronizowanego wyzwalania, zwiększając liczbę grup, które można utworzyć, do dwudziestu, a liczbę aparatów w każdej z grup, którymi można sterować z głównego aparatu, zwiększono do szesnastu.
 • Dodano [Nadpisz inf. o prawach autor.] pod [Połącz z innymi aparatami] w [MENU SIECI].

■ Zmiany dotyczące aplikacji

Dotyczące NX MobileAir:

 • ekran podglądu na żywo aparatu w trybie fotografowania wyświetla teraz stan NX MobileAir oraz
 • ustawienia aparatu zapisane na karcie pamięci z użyciem [Zapisz/ładuj ustawienia menu] można teraz pobrać do urządzenia inteligentnego lub skopiować z urządzenia inteligentnego na kartę pamięci aparatu za pomocą NX MobileAir.

■ Inne zmiany

 • Poprawiono dokładność funkcji [Śledzenie 3D] w przypadku małych i szybko poruszających się obiektów, kiedy [Automatycznie], [Ludzie], [Zwierzęta] lub [Pojazdy] jest wybrane dla [Opcje wykrywania obiektu AF] i nie został wykryty żaden obiekt wybranego typu.
 • Poprawiono dokładność ustawiania ostrości dla ciemnych obiektów o niskim kontraście.
 • Poprawiono przenoszenie ostrości z wykrywaniem migotania w trybie seryjnego wyzwalania migawki z niską prędkością.
 • Wprowadzono inne ulepszenia działania i niezawodności autofokusa.
 • Poprawiono działanie automatycznego balansu bieli podczas fotografii portretowej.
 • Usunięto problem, który czasami powodował ściemnianie wizjera podczas odtwarzania, gdy [Automatycznie] było wybrane dla [Jasność wizjera].
 • Teraz łatwiej jest uzyskać prawidłową ekspozycję od pierwszego zdjęcia podczas fotografowania z interwalometrem w warunkach wysokiego kontrastu lub warunkach wystarczająco ciemnych, aby można było korzystać z widoku światła gwiazd.
 • Ekran histogramu nie jest już dostępny w widoku światła gwiazd.
 • Zmieniono ostrzeżenie o krótkim pozostałym czasie nagrywania filmu, które jest teraz wyświetlane białe na czerwonym tle, jeśli pozostaje mniej niż minuta pozostałego czasu nagrywania. To ostrzeżenie jest teraz również wyświetlane, gdy nagrywanie nie jest w toku.
 • Użytkownicy mogą teraz bardziej precyzyjnie sterować przewijaniem filmów podczas odtwarzania z użyciem paska postępu.
 • Usunięto następujące problemy:
  – Aparat czasami przestawał reagować, jeśli licznik czasu czuwania został aktywowany ponownie po upływie czasu czuwania, gdy [Najpierw wizjer (1)] lub [Najpierw wizjer (2)] było wybrane dla [Ogran. wybór trybu monitora] i rejestrowanie zdjęć z wysoką prędkością było wybrane dla [Tryb wyzwalania migawki].
  – Aparat czasami przestawał reagować, jeśli wprowadzono zmiany do parametrów Picture Control podczas przetwarzania zdjęć w formacie NEF (RAW).
  – W rzadkich przypadkach wizjer nie wyświetlał prawidłowo pola AF w trybie zdjęć seryjnych.
  – Ustawień dla [Wielkość zdjęcia] nie można było regulować poprzez przytrzymywanie przycisku QUAL i obracanie przednim pokrętłem sterującym, jeśli podłączony był obiektyw formatu DX, a [ON] było wybrane dla [Ustawienia wielkości zdjęcia] > [Włącz wielkości zdjęć DX].
  – Lampy błyskowe SB-800 czasami przestawały reagować po zrobieniu zdjęć z wyłączoną lampą błyskową.
  – Funkcja [Korekcja winietowania] czasami nie korygowała prawidłowo winietowania, gdy wybrana była opcja inna niż [Wyłącz].
  – Użytkownicy nie mogli już wybrać obszaru zdjęcia FX po wybraniu obszaru zdjęcia DX w Camera Control Pro 2 z opcją 100p lub 120p wybraną dla liczby klatek na sekundę rejestrowanej podczas nagrywania filmów.
  – Ostrość można było nadal regulować za pomocą pierścienia ustawiania ostrości, gdy [Disable] było wybrane dla [Pierścień ręczn. ust. ostr. w tr. AF] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH], jeśli opcja inna niż [Nielinearne] była wybrana dla [Zakres obrotu pierś. ust. ostrości] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  – Akumulator rozładowywał się szybciej, gdy aparat był wyłączony, jeśli [ON] było wybrane dla [Połącz z urz. intelig.] > [Połączenie Wi-Fi] w [MENU SIECI], nawet jeśli [OFF] było wybrane zarówno dla [Połączenie Bluetooth] jak i [Wysyłaj po wyłączeniu].
  – Niemieckie i koreańskie menu oraz tekst pomocy zawierały literówki.
InterFoto.eu
InterFoto.eu

Tworzymy jeden z najstarszych sklepów fotograficznych w Polsce. Powstał on z pasji fotografowania. Jesteśmy pasjonatami fotografii i sprzętu fotograficznego. Działamy na rynku fotograficznym nieprzerwanie od roku 1995.

Artykuły: 1013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *