I jak Ci się to podoba? Zakaz fotografowania!

Zakaz fotografowania  to temat powracający w różnych kontekstach. I chociaż nie jest to może kwestia manistreamowa, wśród naszych czytelników są miłośnicy kolei a ich interesuje to, czy taki zakaz nadal będzie dotyczył miejsc istotnych dla bezpieczeństwa narodowego jak to określiła poprzednia władza w Polsce. Jednak tych, którzy myśleli, że zakaz fotografowania takich obiektów odejdzie w niepamięć wraz ze zmianą władzy czeka przykra niespodzianka. Właśnie pojawił się projekt rozporządzenia określający wygląd znaku „Zakaz fotografowania”.

Projekt rozporządzenia zakazu fotografowania

W poniedziałek, 5 lutego 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalenie w inny sposób obrazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, obiektów resortu obrony resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Konieczne jest zezwolenie

Rozporządzenie określa tryb oraz terminy wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku, a przede wszystkim wzór znaku zakazu fotografowania, sposób jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia w lub na obiektach.

Zezwolenie będzie wydawane na wniosek zainteresowanej osoby lub podmiotu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku. Wniosek musi zawierać pełne dane osoby lub podmiotu, który ubiega się o dokonanie czynności, przyczynę ubiegania się o wydanie zezwolenia, nazwę i adres obiektu oraz cel planowanych czynności oraz termin realizacji czynności. Wydane zezwolenia będą ewidencjonowane.

O oznaczeniu obiektu znakiem „Zakaz fotografowania” ma decydować organ właściwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu. Tabliczka będzie kosztować 40 zł.

Wzór znaku

W załączniku rozporządzenia określono szczegółowo, jak ma wyglądać znak „Zakaz fotografowania” więc zainteresowanych tam odsyłamy jedynie pokazując jej wygląd. Taka tablica taka ma być umieszczona na ogrodzeniu obiektów chronionych, w odstępach nie większych niż 300 metrów, o ile zakaz fotografowania dotyczy całego terenu lub bezpośrednio na obiekcie budowlanym (na elementach konstrukcyjnych), ruchomości – gdy zakaz dotyczy tylko tego obiektu budowlanego.)

Zakaz Fotografowania 2

Wyjątki od wydawania zezwolenia

Sytuacjami, które nie będą wymagały wydania zezwolenia to m.in. robienia zdjęć nieruchomości przez przedstawicieli administratora i zarządcy nieruchomości w celu udokumentowania stanu technicznego czy też robienia zdjęć pamiątkowych z okazji podpisania szczególnie ważnych umów przez przedstawicieli delegacji zagranicznych.

InterFoto.eu
InterFoto.eu

Tworzymy jeden z najstarszych sklepów fotograficznych w Polsce. Powstał on z pasji fotografowania. Jesteśmy pasjonatami fotografii i sprzętu fotograficznego. Działamy na rynku fotograficznym nieprzerwanie od roku 1995.

Artykuły: 953

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *