18 października na rynku pojawią trzy obiektywy firmy Sigma z serii DC DN dla matrycy formatu APS-C w mocowaniu Canon E: 16 mm f/1,4 (cena 400 dolarów), 30 mm f/1,4 (cena 290 dolarów) oraz 56 mm f/1,4 (cena 430 dolarów). 19 października z kolei firma uruchomi usługę przeróbki mocowania na Canon EF-M dla posiadaczy tych obiektywów w mocowaniach MFT lub Sony E.

Źródło: Materiały firmy Sigma