Refleksje

Nikon-Z7

Sprzęt fotograficzny 2018: refleksje

Rok 2018 nie był rewolucyjny dla rynku sprzętu fotograficznego, ale jego ewolucja zdecydowanie przyspieszyła. Gdybym miał w największym skrócie i najbardziej syntetycznie powiedzieć na czym ta ewolucja polega,…