Oskar Barback

Leica Oskaw Barnack Award 2022

Leica Oskar Barnack Award 2022

Leica Oskar Barnack Award 2022 wchodzi w końcową fazę wraz z tym jak organizatorzy ogłaszają nazwiska członków jury 42. edycji konkursu. Na podstawie…