Netflix dodaje Sony FX6 do listy kamer zatwierdzonych do filmowania Netflix Originals

Netflix dodaje Sony FX6 do listy kamer zatwierdzonych do filmowania Netflix Originals

22/12/2020

Kamera Sony FX6 została dodana do listy kamer zatwierdzonych przez Netflix  (Netflix Approved Camera List), a tym samym można nią…

Panasonic BGH1: pierwsza kamera systemu MFT zatwierdzona do filmowania przez Netflix

Panasonic BGH1: pierwsza kamera systemu MFT zatwierdzona do filmowania przez Netflix

17/12/2020

Netflix ogłosił, że kamera Panasonic BGH1 została zatwierdzona jako główna kamera do filmowania Netflix Originals, tym samym czyniąc ją pierwszą kamera…