Netflix dodaje Sony FX6 do listy kamer zatwierdzonych do filmowania Netflix Originals

Netflix dodaje Sony FX6 do listy kamer zatwierdzonych do filmowania Netflix Originals

22/12/2020

Kamera Sony FX6 została dodana do listy kamer zatwierdzonych przez Netflix  (Netflix Approved Camera List), a tym samym można nią…