Fotografowanie ptaków w Tajlandii

Moja przygoda z fotografią przyrodniczą rozwijała się niemal równolegle do rozbudzonej we wczesnym dzieciństwie (i stale pogłębiającej się) fascynacji rodzimą przyrodą. Polska, Białoruś, Słowacja, to zawsze były najbliższe memu sercu krajobrazy i miejsca siedlisk najbardziej pożądanych gatunków ptaków. Do obserwacji i do fotografowania. Z tej perspektywy, przyroda krajów egzotycznych jawiła mi się jako coś zarazem obcego i niedostępnego. A moje podejście do niej było cokolwiek niesprecyzowane, żeby nie powiedzieć obojętne. Dodatkowo, niemal […]

Więcej