Lexar potwierdza wstrzymanie dalszych prac nad kartami pamięci XQD; firma skupi swoje wysiłki na kartach CFexpress

Lexar potwierdza wstrzymanie dalszych prac nad kartami pamięci XQD; firma skupi swoje wysiłki na kartach CFexpress

28/10/2018

Lexar wstrzymuje produkcję kart pamięci XQD i skoncentruje swoje wysiłki na rozwoju przyszłego standardu CFexpress w ramach Compact Flash Association…