A Ty co widzisz na zdjęciach?

Architekturze  daje się uwieść każdy fotografujący. Rytm, geometria , czystość formy. Bryła w przestrzeni, która nie zawsze łatwo pokazać na płaskiej z natury fotografii. Jest jeszcze kolor lub jego brak. W obu pokazanych ujęciach kolorowa dominanta prowadzi do pewnej monochromatyczności. Jest wreszcie podstawowy budulec zdjęcia – światło i jego diametralnie różne funkcje w obu przykładach . Kierunkowe, wieczorne słońce podkreśla relief fasady, dodaje głębokości. […]

Więcej