Gwarancja InterFoto.eu

Na wszystkie produkty zakupione salonie fotograficznym InterFoto.eu przy ul. Targowej 20A w Warszawie lub w sklepie internetowym www.interfoto.eu udzielana jest gwarancja (chyba, że w opisie przedmiotu widnieje stosowna adnotacja).
Okres obowiązywania gwarancji jest każdorazowo podany w opisie przedmiotu, zwyczajowo jest to 1 rok na produkty nowe (albo więcej, w przypadku gwarancji producenta) i 3 miesiące na produkty używane.

Czynności, które trzeba wykonać po kolei, opisano w dalszej części:

 1. Przeczytaj warunki gwarancji.
 2. Wypełnij i prześlij formularz gwarancyjny wraz z reklamowanym produktem, paragonem/ lub fakturą zakupu.
 3. Bezpiecznie zapakuj wysyłany towar.
 4. Do paczki ze zwracanym towarem dołącz: wydrukowany i uzupełniony formularz gwarancyjny, paragon lub/i fakturę.
 5. Odeślij paczkę z towarem lub dostarcz ją osobiście z wypełnionym formularzem gwarancyjnym.

1. Przeczytaj warunki gwarancji

 1. Sprzedawca gwarantuje Nabywcy wysoką jakośćpoprawne działanie sprzętu fotograficznego, na który została wydana karta gwarancyjna w terminie wskazanym na pierwszej stronie karty. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z posiadanej gwarancji jest użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami obsługi określonymi w instrukcji obsługi wydanej nabywcy wraz z zakupami.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się spełnić wynikające z wystawionej gwarancji świadczenia gwarancyjne na wypadek, gdyby w oznaczonym okresie gwarancyjnym ujawniły się wady fizyczne zakupionego przez Nabywcę sprzętu. Sprzedawca zobowiązuje się tym samym do usunięcia wady fizycznej rzeczy w terminie jak najkrótszym. W sytuacji, gdyby wady fizycznej, usterki nie dało się usunąć, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany zakupionego sprzętu na sprzęt taki sam wolny od wad lub usterki. Jeżeli wymiana taka nie będzie możliwa Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócić nabywcy zapłaconą kwotę.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie te usterki, których przyczyna tkwi w wadliwym sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (Oprogramowanie, bezpieczniki, akumulatory, baterie itp.).
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub przechowywania;
  • uszkodzeń spowodowanych przez naprawy dokonywane przez osoby do tego nieupoważnione przez Sprzedawcę;
  • uszkodzeń spowodowanych przez samowolną modyfikację sprzętu;
  • uszkodzeń spowodowanych mechanicznie przez Nabywcę lub osoby trzecie, jak i działanie czynników zewnętrznych (zalanie, zanieczyszczenie, upadki);
  • wycieku elektrolitu z baterii;
  • martwych pikseli na matrycy w liczbie do 9 sztuk;
 5. W przypadku zaistnienia usterki podlegającej gwarancji, sprzęt powinien być dostarczony do Sprzedawcy osobiście lub przesłany przesyłką kurierską na koszt własny. Sprzęt powinien być zapakowany w sposób odpowiednio zapewniający bezpieczeństwo transportu.
 6. Zapisy niniejszych warunków gwarancyjnych nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z zapisów o niezgodności towaru z umową.
 7. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej Sprzedawca nie wyda duplikatu.

Zachowaj oryginalne opakowanie zakupionego towaru.

2. Wypełnij i prześlij formularz gwarancyjny wraz z reklamowanym produktem, paragonem/ lub fakturą zakupu

3. Bezpiecznie zapakuj wysyłany towar

Uwaga!
Po Twojej stronie leży bezpieczne zapakowanie odsyłanego towaru przed przyjazdem kuriera.
Postaraj się o sztywne tekturowe opakowanie.
Zadbaj, aby towar w paczce nie przemieszczał się.
Jeśli dostrzeżemy błędy w pakowaniu zwracanego towaru, a przez to towar wróci do nas finalnie uszkodzony w transporcie, może to spowodować problemy w realizacji gwarancji.

4. Do paczki ze zwracanym towarem dołącz: wydrukowany i uzupełniony formularz gwarancyjny, paragon lub/i fakturę.

Otrzymałeś od nas fakturę i/lub paragon. Nie zapomnij dołączyć go do zwracanej paczki wraz z wydrukowanym i uzupełnionym formularzem gwarancyjnym. Dostarczenie tych dokumentów pozwoli na realizację procedury gwarancji.

5. Odeślij paczkę z towarem lub dostarcz ją osobiście z wypełnionym formularzem gwarancyjnym

Towar w ramach gwarancji i wymagane dokumenty należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Salon sprzedaży:
InterFoto
Ul. Targowa 20A, 2 piętro
03-731 Warszawa

Infolinia
22 122 87 06


Towar odeślij na swój koszt, lub skorzystaj z poniższej usługi Inpost – Szybkie Zwroty realizowanej na nasz koszt

Wyślij towar na nasz koszt przez usługę
INPOST – SZYBKIE ZWROTY